agencia de marketing

Introducció a la Neurocirurgia Funcional i Trastorns del dolor

La neurocirurgia funcional i del dolor és la subespecialitat neuroquirúrgica que s'encarrega d'estudiar els processos patològics que desencadenen certes malalties neurològiques amb la intenció de revertir-los neuromodulació, que és la principal eina d'aquesta subespecialitat, consisteix en l'ús de diferents procediments i tècniques quirúrgiques poc invasivesque en conjunt intenten revertir el funcionament anòmal sistema nerviós central o perifèric i així restablir l'equilibri que comporta la salut

Alguns dels trastorns més comunament tractats a la neurocirurgia funcional són:

Trastorns del moviment

Dins dels trastorns del moviment es troba la malaltia de Parkinson o el tremolor essencial. Aquestes malalties han de ser avaluades per un equip d'especialistes, i després, en aquells casos en què la simptomatologia és resistent a múltiples fàrmacs, es pot valorar l'opció quirúrgica. La neuromodulació en aquests casos pren la forma de electrodos implantados en el cerebro mediante un seguro y preciso sistema de coordenadas, con la intención de revertir la función patológica de ciertos circuitos cerebrales relacionados con la enfermedad y así mitigar de forma muy importante los síntomas del/la paciente.

 Aquesta és una teràpia aprovada internacionalment, que s'ha demostrat molt eficaç, i per a la qual compta amb una experiència de més de 30 anys i més de 100.000 pacients intervinguts a tot el món 

Cefalees primàries

Dentro de este apartado se encuentran diferentes cefaleas primarias (como la cefalea en racimos) i neuràlgies (com la neuràlgia del trigemin) que es presenten amb un dolor molt intens a la zona retroocular, a la cara, a la boca o al cap. Quan aquests trastorns es fan resistents a l'ús de fàrmacs, la neuromodulació pot tenir un paper per alleujar els símptomes.

Síndrome d'esquena fallida i dolor neuropàtic

Probablement el grup més freqüent. 

En aquest apartat s'enquadren pacients als/les que se'ls han practicat múltiples cirurgies de columna i que com a conseqüència del procés de lesió repetit (tant de la malaltia de base, com de les cirurgies) i de cicatrització. Seguit, apareix un dolor intens en alguna de les extremitats (habitualment alguna cama) que es fa refractari a l'ús de múltiples fàrmacs.

Aquesta és una condició molt difícil de tractar i que ha de ser avaluada de manera molt acurada. És conegut que molts d'aquests pacients tornaran a tenir una cirurgia de columna amb resultats insatisfactoris.

El dolor descrit compleix, en molts casos, criteris de “dolor neuropàtic”, el que significa que és el mateix nervi (o arrel nerviosa) el que genera la sensació de dolor, sense que hi hagi una compressió o injúria externa. L'avaluació per un especialista pot ajudar alguns d'aquests pacients, que seran tributaris de teràpies de neuromodulació.

¿Tens dubtes?
Llámanos

Contactar

Coneix més sobre el meu blog

Neuroplasticitat i tumors cerebrals

Neuroplasticitat i tumors cerebrals

¿Qué es la Neuroplasticidad? La neuroplasticidad es la capacidad que tienen algunas zonas del sistema nervioso para adaptarse a nuevas situaciones, ya sea fisiológicas (ser

Neuràlgia del trigemin

Neuràlgia del trigemin: Quan operar-se

Preguntas frecuentes sobre la neuralgia del trigémino “Me acaban de diagnosticar de una neuralgia trigeminal, y he oído que se puede operar… ¿cuándo debo operarme?

dolor neuropático

Distingir el dolor neuropàtic

¿Puedo yo mismo saber si el dolor que tengo es dolor neuropático? Existen determinados síntomas y signos que hacen sospechar que un dolor es probablemente

Relación entre un tumor cerebral y la pérdida de memoria

Tumor cerebral i pèrdua de memòria

Ante el diagnóstico de un tumor cerebral es importante la valoración cuidadosa de las regiones cerebrales cercanas al tumor, sobre todo si se requiere una

"Aquell que treballa amb les mans, ment i cor és un artista".

Què és la Neuromodulació?

La neuromodulació és un camp de recerca clínico-quirúrgica que té com a objectiu restablir la funció normal de determinats circuits patològics (majoritàriament circuits del moviment o circuits relacionats amb el dolor). Aquest objectiu es pot aconseguir mitjançant l’ús de teràpies poc invasives que actuen directament sobre el nucli o nervi afectat i que en un percentatge no menyspreable dels casos poden ser molt efectives. Algunes d’aquestes teràpies inclouen fàrmacs neuromoduladors, tècniques de radiofreqüència o l’implant d’elèctrodes d’estimulació cerebral, medul·lar o radicular.

La valoració per un equip multidisciplinar és important per poder escalonar els tractaments, des dels menys invasius (fàrmacs) fins als més invasius (cirurgies), passant per teràpies intermèdies.

És important reconèixer que no tots els tipus de dolors són tributaris de teràpies de neuromodulació, i la correcta selecció del pacient és la millor garantia per obtenir un resultat clínic satisfactori.

What is Neuromodulation?

Neuromodulation is a clinical-surgical research field whose objective is to restore the normal function of pathological circuits (mostly movement circuits or pain-related circuits). This objective can be achieved using minimally invasive therapies applied to the affected nucleus or nerve, which in a non-negligible percentage of cases will be very effective. Some of these therapies include neuromodulatory medication, radiofrequency techniques or the implantation of electrodes for stimulation of the brain, spinal cord, or nerve roots.

The assessment by a multidisciplinary team is important so that the treatment can be “staggered” from the least invasive (medication) to the most invasive (surgery), passing through intermediate therapies. 

It is important to know that not all kind of pains are tributaries of neuromodulation therapies, being the correct selection the best guarantee to obtain a satisfactory result.

¿Qué es la Neuromodulación?

La neuromodulación es un campo de investigación clínico-quirúrgica cuyo objetivo es restablecer la función normal de determinados circuitos patológicos (mayoritariamente circuitos del movimiento o circuitos relacionados con el dolor). Este objetivo puede ser logrado mediante el uso de terapias poco invasivas que actúan directamente sobre el núcleo o nervio afectado y que en un porcentaje no despreciable de los casos pueden ser muy efectivas. Algunas de estas terapias incluyen fármacos neuromoduladores, técnicas de radiofrecuencia o el implante de electrodos de estimulación cerebral, medular o radicular.

La valoración por un equipo multidisciplinar es importante para poder escalonar los tratamientos, desde los menos invasivos (fármacos) hasta los más invasivos (cirugías), pasando por terapias intermedias.

Es importante conocer que no todos los tipos de dolores son tributarios de terapias de neuromodulación, siendo la correcta selección del paciente la mejor garantía para obtener un resultado clínico satisfactorio.