agencia de marketing
Neurocirurgia funcional i trastorns del dolor
Neuro-oncologia i tumors cerebrals

Trastorns de la columna vertebral

Neuràlgia del trigemin

Neurocirurgià a Barcelona

El Dr. Aibar va obtenir la seva graduació mèdica per la Universitat de Barcelona (UB) (Hospital de Bellvitge) amb un resultat notable.

El seu interès en la neurociència va aparèixer des del començament de la seva carrera professional. Després de superar les proves estatals per a accés a l'especialitat, va cursar la formació especialitzada en Neurocirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau) amb resultat positiu destacat.

La seva col.laboració en diferents projectes clínics i de recerca l'han portat a formar part de diverses associacions estatals i europees de neurociència (Societat Espanyola de Neurocirurgia i la Societat Europea de Neurocirurgia Funcional i Estereotàctica), aixícom a l'autoria d'estudis publicats a importants revistes de Neurocirurgia.

Premiat pel projecte de recerca entre les dotze millors tesis doctorals de la UAB de l'any 2021.

El Dr. Aibar, Neurocirurgià a Barcelona, ​​es caracteritza per un tracte distès i proper en què us explicarà de forma honesta quines són les seves opcions terapèutiques i possibilitats de millora.

Neurocirurgià a Barcelona - Especialista en patologies

La neurocirurgia funcional i del dolor és la subespecialitat neuroquirúrgica que s'encarrega d'estudiar els processos patològics que desencadenen certes malalties neurològiques amb la intenció de revertir-los.

La neuromodulació, que és la principal eina d'aquesta subespecialitat, consisteix en utilitzar diferents procediments i tècniques quirúrgiques poc invasives, que en conjunt intenten revertir l'anòmal funcionament del sistema nerviós central o perifèric i així restablir l'equilibri que comporta la salut. 

La neuràlgia trigeminal és un trastorn dolorós craneo-facial que desencadena un fort dolor en una part de la cara, a la zona del pòmul, la boca o fins i tot l'ull. Aquest dolor és causat per la irritació del nervi trigemin, que és el nervi que controla la sensibilitat d'aquesta part.

Existeixen una gran varietat de tumors cerebrals, la majoria amb creixement lent i comportament benigne,no obstant això, els tumors cerebrals poden originar-se de diferents estructures contingudes al crani, des de les meninges, que és teixit fibrós que envolta l'encèfal i la medul·la espinal (meningiomes), fins a les mateixes cèl·lules cerebrals (tumor cerebral primari o glioma) o provenir d'altres parts de l'organisme (metàstasi).

Múltiples són els trastorns de la columna vertebral cervical i lumbar que es manifesten amb dolor com a primer símptoma. Entre ells es troben malalties tumorals de les estructures òssies de la columna o de la medul·la espinal, fractures vertebrals o, la més freqüent, la malaltia degenerativa osteoarticular, també coneguda com a espondilosi (o popularment, artrosi de columna).

Dr. Juan Aibar - Neurocirurgià a Barcelona - Experiència i Professionalitat

¿Tens dubtes?
Llámanos

Contactar

Coneix més sobre el meu blog

Neuroplasticitat i tumors cerebrals

Neuroplasticitat i tumors cerebrals

¿Qué es la Neuroplasticidad? La neuroplasticidad es la capacidad que tienen algunas zonas del sistema nervioso para adaptarse a nuevas situaciones, ya sea fisiológicas (ser

Neuràlgia del trigemin

Neuràlgia del trigemin: Quan operar-se

Preguntas frecuentes sobre la neuralgia del trigémino “Me acaban de diagnosticar de una neuralgia trigeminal, y he oído que se puede operar… ¿cuándo debo operarme?

dolor neuropático

Distingir el dolor neuropàtic

¿Puedo yo mismo saber si el dolor que tengo es dolor neuropático? Existen determinados síntomas y signos que hacen sospechar que un dolor es probablemente

Relación entre un tumor cerebral y la pérdida de memoria

Tumor cerebral i pèrdua de memòria

Ante el diagnóstico de un tumor cerebral es importante la valoración cuidadosa de las regiones cerebrales cercanas al tumor, sobre todo si se requiere una

"Aquell que treballa amb les mans, ment i cor és un artista".

Què és la Neuromodulació?

La neuromodulació és un camp de recerca clínico-quirúrgica que té com a objectiu restablir la funció normal de determinats circuits patològics (majoritàriament circuits del moviment o circuits relacionats amb el dolor). Aquest objectiu es pot aconseguir mitjançant l’ús de teràpies poc invasives que actuen directament sobre el nucli o nervi afectat i que en un percentatge no menyspreable dels casos poden ser molt efectives. Algunes d’aquestes teràpies inclouen fàrmacs neuromoduladors, tècniques de radiofreqüència o l’implant d’elèctrodes d’estimulació cerebral, medul·lar o radicular.

La valoració per un equip multidisciplinar és important per poder escalonar els tractaments, des dels menys invasius (fàrmacs) fins als més invasius (cirurgies), passant per teràpies intermèdies.

És important reconèixer que no tots els tipus de dolors són tributaris de teràpies de neuromodulació, i la correcta selecció del pacient és la millor garantia per obtenir un resultat clínic satisfactori.

What is Neuromodulation?

Neuromodulation is a clinical-surgical research field whose objective is to restore the normal function of pathological circuits (mostly movement circuits or pain-related circuits). This objective can be achieved using minimally invasive therapies applied to the affected nucleus or nerve, which in a non-negligible percentage of cases will be very effective. Some of these therapies include neuromodulatory medication, radiofrequency techniques or the implantation of electrodes for stimulation of the brain, spinal cord, or nerve roots.

The assessment by a multidisciplinary team is important so that the treatment can be “staggered” from the least invasive (medication) to the most invasive (surgery), passing through intermediate therapies. 

It is important to know that not all kind of pains are tributaries of neuromodulation therapies, being the correct selection the best guarantee to obtain a satisfactory result.

¿Qué es la Neuromodulación?

La neuromodulación es un campo de investigación clínico-quirúrgica cuyo objetivo es restablecer la función normal de determinados circuitos patológicos (mayoritariamente circuitos del movimiento o circuitos relacionados con el dolor). Este objetivo puede ser logrado mediante el uso de terapias poco invasivas que actúan directamente sobre el núcleo o nervio afectado y que en un porcentaje no despreciable de los casos pueden ser muy efectivas. Algunas de estas terapias incluyen fármacos neuromoduladores, técnicas de radiofrecuencia o el implante de electrodos de estimulación cerebral, medular o radicular.

La valoración por un equipo multidisciplinar es importante para poder escalonar los tratamientos, desde los menos invasivos (fármacos) hasta los más invasivos (cirugías), pasando por terapias intermedias.

Es importante conocer que no todos los tipos de dolores son tributarios de terapias de neuromodulación, siendo la correcta selección del paciente la mejor garantía para obtener un resultado clínico satisfactorio.