agencia de marketing

Hèrnia cervical: Millor tractar-la amb rapidesa!

hernia cervical

Com abordar de manera efectiva aquesta patologia cervical i prevenir-ne la cronificació

A l'última dècada, ha augmentat el nombre de persones joves amb diagnòstic d'hèrnia cervical, que es manifesta amb dolor a les cervicals o dolor irradiat en algun dels braços i que arriba al colze o fins i tot als dits de la mà.

Hèrnia Cervical: Causes, Tractaments i Prevenció del Dolor

Aquest augment de la patologia cervical es produeix a expenses de l'increment en l'ús de l'ordinador, així com l'aparició de múltiples treballs de despatx que obliguen a una posició d'assegut durant hores, descurant així l'ergonomia de la nostra columna cervical.

De tota manera, un cop s'ha establert l'hèrnia cervical, hi ha diversos tractaments eficaços i que, per sort, no necessàriament impliquen una cirurgia. En la majoria de vegades, aquests tractaments secundaris aconsegueixen millorar els símptomes. En canvi, si l'estudi de la columna cervical utilitzant una ressonància revela una hèrnia més gran i que, a més, comprimeix alguna estructura neurològica, la cirurgia pot ser una solució més definitiva. Això és sobretot quan el dolor s'irradia a algun dels braços.

Per evitar la cronificació del dolor, la situació de l'hèrnia ha de ser valorada per un especialista expert, i no s'ha de demorar en el temps pel risc que el dolor es faci crònic. Per tant, millor tractar-la amb rapidesa!

Descobreix com abordar de manera efectiva l'hèrnia cervical i prevenir-ne la cronificació mitjançant tractaments adequats. Aprèn sobre les causes i les opcions de tractament que et permetran millorar la teva qualitat de vida i benestar. No esperis més i cuida la teva columna cervical per a una vida més saludable i activa!

Tens alguna consulta? Sol·licita una cita amb el Dr. Aibar .

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en linkedin

Post Recientes

Què és la Neuromodulació?

La neuromodulació és un camp de recerca clínico-quirúrgica que té com a objectiu restablir la funció normal de determinats circuits patològics (majoritàriament circuits del moviment o circuits relacionats amb el dolor). Aquest objectiu es pot aconseguir mitjançant l’ús de teràpies poc invasives que actuen directament sobre el nucli o nervi afectat i que en un percentatge no menyspreable dels casos poden ser molt efectives. Algunes d’aquestes teràpies inclouen fàrmacs neuromoduladors, tècniques de radiofreqüència o l’implant d’elèctrodes d’estimulació cerebral, medul·lar o radicular.

La valoració per un equip multidisciplinar és important per poder escalonar els tractaments, des dels menys invasius (fàrmacs) fins als més invasius (cirurgies), passant per teràpies intermèdies.

És important reconèixer que no tots els tipus de dolors són tributaris de teràpies de neuromodulació, i la correcta selecció del pacient és la millor garantia per obtenir un resultat clínic satisfactori.

What is Neuromodulation?

Neuromodulation is a clinical-surgical research field whose objective is to restore the normal function of pathological circuits (mostly movement circuits or pain-related circuits). This objective can be achieved using minimally invasive therapies applied to the affected nucleus or nerve, which in a non-negligible percentage of cases will be very effective. Some of these therapies include neuromodulatory medication, radiofrequency techniques or the implantation of electrodes for stimulation of the brain, spinal cord, or nerve roots.

The assessment by a multidisciplinary team is important so that the treatment can be “staggered” from the least invasive (medication) to the most invasive (surgery), passing through intermediate therapies. 

It is important to know that not all kind of pains are tributaries of neuromodulation therapies, being the correct selection the best guarantee to obtain a satisfactory result.

¿Qué es la Neuromodulación?

La neuromodulación es un campo de investigación clínico-quirúrgica cuyo objetivo es restablecer la función normal de determinados circuitos patológicos (mayoritariamente circuitos del movimiento o circuitos relacionados con el dolor). Este objetivo puede ser logrado mediante el uso de terapias poco invasivas que actúan directamente sobre el núcleo o nervio afectado y que en un porcentaje no despreciable de los casos pueden ser muy efectivas. Algunas de estas terapias incluyen fármacos neuromoduladores, técnicas de radiofrecuencia o el implante de electrodos de estimulación cerebral, medular o radicular.

La valoración por un equipo multidisciplinar es importante para poder escalonar los tratamientos, desde los menos invasivos (fármacos) hasta los más invasivos (cirugías), pasando por terapias intermedias.

Es importante conocer que no todos los tipos de dolores son tributarios de terapias de neuromodulación, siendo la correcta selección del paciente la mejor garantía para obtener un resultado clínico satisfactorio.