agencia de marketing

Cefalea en raïms: la cefalea del suïcidi

Cefalea en racimos

Com abordar i controlar la cefalea en raïms amb tractaments especialitzats

La cefalea en raïms (cluster en anglès) és probablement un dels pitjors dolors que l'ésser humà pot tolerar.

Es caracteritza per la presència d'una cefalea, habitualment hemicranial, encara que també pot ser bilateral, que aprofita el territori del nervi trigemin, sobretot la primera branca, i provoca el dolor periocular que moltes vegades s'acompanya de símptomes trigeminautonòmics, com envermelliment , llagrimeig, caiguda de la parpella, entre altres.

Descobreix com abordar i controlar la cefalea en raïms amb tractaments especialitzats. L'equip del Dr. Aibar i la unitat de cefalees de l'hospital de Sant Pau són referents a Catalunya ia Espanya per al diagnòstic i el maneig d'aquesta patologia. En la majoria de situacions, quan està ben tractada, aquesta cefalea es pot controlar amb medicació, que sempre ha de ser supervisada per un especialista en cefalees.

A més, en algunes ocasions, i sobretot quan els fàrmacs no són suficients, hi ha tractaments de neuromodulació que ajuden moltes d'aquestes persones i que han de ser aplicats al si d'una unitat de cefalees especialitzada. Coneix les opcions disponibles per alleujar aquest dolor intens i millorar la teva qualitat de vida. No us enfronteu només a la cefalea en raïms i busqueu l'ajuda d'experts per trobar solucions eficaces!

Els convidem a escoltar, al següent enllaç, una entrevista -en català- a la cadena Onda Cero al Dr. Aibar sobre la teràpia de neuromodulació cerebral en cefalea en raïms:

Enllaç a entrevista

Tens alguna consulta? Sol·licita una cita amb el Dr. Aibar .

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en linkedin

Post Recientes

Què és la Neuromodulació?

La neuromodulació és un camp de recerca clínico-quirúrgica que té com a objectiu restablir la funció normal de determinats circuits patològics (majoritàriament circuits del moviment o circuits relacionats amb el dolor). Aquest objectiu es pot aconseguir mitjançant l’ús de teràpies poc invasives que actuen directament sobre el nucli o nervi afectat i que en un percentatge no menyspreable dels casos poden ser molt efectives. Algunes d’aquestes teràpies inclouen fàrmacs neuromoduladors, tècniques de radiofreqüència o l’implant d’elèctrodes d’estimulació cerebral, medul·lar o radicular.

La valoració per un equip multidisciplinar és important per poder escalonar els tractaments, des dels menys invasius (fàrmacs) fins als més invasius (cirurgies), passant per teràpies intermèdies.

És important reconèixer que no tots els tipus de dolors són tributaris de teràpies de neuromodulació, i la correcta selecció del pacient és la millor garantia per obtenir un resultat clínic satisfactori.

What is Neuromodulation?

Neuromodulation is a clinical-surgical research field whose objective is to restore the normal function of pathological circuits (mostly movement circuits or pain-related circuits). This objective can be achieved using minimally invasive therapies applied to the affected nucleus or nerve, which in a non-negligible percentage of cases will be very effective. Some of these therapies include neuromodulatory medication, radiofrequency techniques or the implantation of electrodes for stimulation of the brain, spinal cord, or nerve roots.

The assessment by a multidisciplinary team is important so that the treatment can be “staggered” from the least invasive (medication) to the most invasive (surgery), passing through intermediate therapies. 

It is important to know that not all kind of pains are tributaries of neuromodulation therapies, being the correct selection the best guarantee to obtain a satisfactory result.

¿Qué es la Neuromodulación?

La neuromodulación es un campo de investigación clínico-quirúrgica cuyo objetivo es restablecer la función normal de determinados circuitos patológicos (mayoritariamente circuitos del movimiento o circuitos relacionados con el dolor). Este objetivo puede ser logrado mediante el uso de terapias poco invasivas que actúan directamente sobre el núcleo o nervio afectado y que en un porcentaje no despreciable de los casos pueden ser muy efectivas. Algunas de estas terapias incluyen fármacos neuromoduladores, técnicas de radiofrecuencia o el implante de electrodos de estimulación cerebral, medular o radicular.

La valoración por un equipo multidisciplinar es importante para poder escalonar los tratamientos, desde los menos invasivos (fármacos) hasta los más invasivos (cirugías), pasando por terapias intermedias.

Es importante conocer que no todos los tipos de dolores son tributarios de terapias de neuromodulación, siendo la correcta selección del paciente la mejor garantía para obtener un resultado clínico satisfactorio.