agencia de marketing

Dolor persistent a la cama després de cirurgia d'Hèrnia Discal Lumbar

dolor y hernia discal lumbar

Enfrontant el dolor persistent a la cama després de cirurgia d'hèrnia discal lumbar

Hi ha incomptables pacients amb dolor irradiat a una cama, a causa d'una hèrnia discal lumbar, que és intervingut quirúrgicament i després de mesos de la cirurgia el dolor persisteix, encara que moltes vegades és de característiques diferents del dolor inicial.

Aquesta situació es coneix com a dolor espinal persistent i es tracta d'una situació molt delicada, tant, que moltes vegades aquests pacients tornen a ser intervinguts amb la intenció d'alleujar el dolor. No obstant això, si no hi ha compressió neurològica o inestabilitat biomecànica de la columna, aquesta segona cirurgia no sol donar bons resultats. Això és encara més cert quan el dolor present a la cama té característiques de dolor neuropàtic, com per exemple: sensació de rampa, sensació de punxades o agulles, sensació de calor, formigueig, entre altres símptomes.

En aquestes situacions, és important consultar amb un especialista en neuromodulació que, juntament amb un equip de cirurgians de columna, valorin la situació específica i decideixin el tractament de manera conjunta. Si totes les proves hi apunten, l'estimulació medul·lar o l'estimulació del gangli de l'arrel dorsal és una tècnica que s'ha demostrat molt eficaç per a aquest tipus de dolors, millorant enormement la qualitat de vida de les persones implantades.

Com la neuromodulació pot canviar la teva vida

Descobreix com abordar el dolor persistent a la cama després de cirurgia d'hèrnia discal lumbar amb opcions de tractament avançades. Coneix més sobre la neuromodulació i com pot ajudar a alleujar el dolor neuropàtic i millorar el teu benestar. Demana la teva cita amb el Dr. Juan Aibar per a una consulta

No et resignis a viure amb el dolor i cerca solucions efectives per a una vida més activa i sense molèsties!

Llegeix la nostra nota sobre l'hèrnia cervical aquí

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en linkedin

Post Recientes

Què és la Neuromodulació?

La neuromodulació és un camp de recerca clínico-quirúrgica que té com a objectiu restablir la funció normal de determinats circuits patològics (majoritàriament circuits del moviment o circuits relacionats amb el dolor). Aquest objectiu es pot aconseguir mitjançant l’ús de teràpies poc invasives que actuen directament sobre el nucli o nervi afectat i que en un percentatge no menyspreable dels casos poden ser molt efectives. Algunes d’aquestes teràpies inclouen fàrmacs neuromoduladors, tècniques de radiofreqüència o l’implant d’elèctrodes d’estimulació cerebral, medul·lar o radicular.

La valoració per un equip multidisciplinar és important per poder escalonar els tractaments, des dels menys invasius (fàrmacs) fins als més invasius (cirurgies), passant per teràpies intermèdies.

És important reconèixer que no tots els tipus de dolors són tributaris de teràpies de neuromodulació, i la correcta selecció del pacient és la millor garantia per obtenir un resultat clínic satisfactori.

What is Neuromodulation?

Neuromodulation is a clinical-surgical research field whose objective is to restore the normal function of pathological circuits (mostly movement circuits or pain-related circuits). This objective can be achieved using minimally invasive therapies applied to the affected nucleus or nerve, which in a non-negligible percentage of cases will be very effective. Some of these therapies include neuromodulatory medication, radiofrequency techniques or the implantation of electrodes for stimulation of the brain, spinal cord, or nerve roots.

The assessment by a multidisciplinary team is important so that the treatment can be “staggered” from the least invasive (medication) to the most invasive (surgery), passing through intermediate therapies. 

It is important to know that not all kind of pains are tributaries of neuromodulation therapies, being the correct selection the best guarantee to obtain a satisfactory result.

¿Qué es la Neuromodulación?

La neuromodulación es un campo de investigación clínico-quirúrgica cuyo objetivo es restablecer la función normal de determinados circuitos patológicos (mayoritariamente circuitos del movimiento o circuitos relacionados con el dolor). Este objetivo puede ser logrado mediante el uso de terapias poco invasivas que actúan directamente sobre el núcleo o nervio afectado y que en un porcentaje no despreciable de los casos pueden ser muy efectivas. Algunas de estas terapias incluyen fármacos neuromoduladores, técnicas de radiofrecuencia o el implante de electrodos de estimulación cerebral, medular o radicular.

La valoración por un equipo multidisciplinar es importante para poder escalonar los tratamientos, desde los menos invasivos (fármacos) hasta los más invasivos (cirugías), pasando por terapias intermedias.

Es importante conocer que no todos los tipos de dolores son tributarios de terapias de neuromodulación, siendo la correcta selección del paciente la mejor garantía para obtener un resultado clínico satisfactorio.